Krstarenja
destinacija
polazak
dana
cijena od
 
prijevoz
mjesto polaska
23.09.2017
8
3.245
kn
brod
Genova
23.09.2017
8
2.785
kn
brod
Miami
23.09.2017
8
2.485
kn
brod
Havana
23.09.2017
8
2.485
kn
brod
Havana
23.09.2017
8
4.070
kn
brod
Venecija
23.09.2017
8
4.070
kn
brod
Venecija
23.09.2017
8
3.995
kn
brod
Genova
24.09.2017
8
3.920
kn
brod
Genova
24.09.2017
8
4.070
kn
brod
Venecija
24.09.2017
8
3.315
kn
brod
Genova
24.09.2017
8
2.710
kn
brod
Hamburg
30.09.2017
8
3.015
kn
brod
Genova
30.09.2017
8
2.260
kn
brod
Miami
30.09.2017
8
2.485
kn
brod
Havana
Krstarenja
polazak:
23.09.2017
 
Genova
broj dana:
8
cijena od:
3.245 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
23.09.2017
 
Miami
broj dana:
8
cijena od:
2.785 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
23.09.2017
 
Havana
broj dana:
8
cijena od:
2.485 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
23.09.2017
 
Havana
broj dana:
8
cijena od:
2.485 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
23.09.2017
 
Venecija
broj dana:
8
cijena od:
4.070 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
23.09.2017
 
Venecija
broj dana:
8
cijena od:
4.070 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
23.09.2017
 
Genova
broj dana:
8
cijena od:
3.995 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
24.09.2017
 
Genova
broj dana:
8
cijena od:
3.920 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
24.09.2017
 
Venecija
broj dana:
8
cijena od:
4.070 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
24.09.2017
 
Genova
broj dana:
8
cijena od:
3.315 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
24.09.2017
 
Hamburg
broj dana:
8
cijena od:
2.710 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
30.09.2017
 
Genova
broj dana:
8
cijena od:
3.015 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
30.09.2017
 
Miami
broj dana:
8
cijena od:
2.260 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
30.09.2017
 
Havana
broj dana:
8
cijena od:
2.485 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS