Krstarenja
destinacija
polazak
dana
cijena od
 
prijevoz
mjesto polaska
25.11.2017
8
1.580
kn
brod
Civitavecchia, Savona
25.11.2017
8
1.960
kn
brod
Venecija
25.11.2017
8
2.730
kn
brod
Miami
25.11.2017
13
4.210
kn
brod
Genova
26.11.2017
8
5.430
kn
brod
Genova
01.12.2017
8
1.820
kn
brod
Split
02.12.2017
8
1.580
kn
brod
Civitavecchia, Savona
02.12.2017
8
1.960
kn
brod
Venecija
02.12.2017
8
3.030
kn
brod
Miami
02.12.2017
8
2.195
kn
brod
Havana
03.12.2017
8
5.055
kn
brod
Genova
08.12.2017
8
1.670
kn
brod
Split
09.12.2017
8
1.580
kn
brod
Civitavecchia, Savona
09.12.2017
8
1.960
kn
brod
Venecija
Krstarenja
polazak:
25.11.2017
 
Civitavecchia, Savona
broj dana:
8
cijena od:
1.580 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
25.11.2017
 
Venecija
broj dana:
8
cijena od:
1.960 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
25.11.2017
 
Miami
broj dana:
8
cijena od:
2.730 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
25.11.2017
 
Genova
broj dana:
13
cijena od:
4.210 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
26.11.2017
 
Genova
broj dana:
8
cijena od:
5.430 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
01.12.2017
 
Split
broj dana:
8
cijena od:
1.820 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
02.12.2017
 
Civitavecchia, Savona
broj dana:
8
cijena od:
1.580 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
02.12.2017
 
Venecija
broj dana:
8
cijena od:
1.960 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
02.12.2017
 
Miami
broj dana:
8
cijena od:
3.030 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
02.12.2017
 
Havana
broj dana:
8
cijena od:
2.195 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
03.12.2017
 
Genova
broj dana:
8
cijena od:
5.055 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
08.12.2017
 
Split
broj dana:
8
cijena od:
1.670 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
09.12.2017
 
Civitavecchia, Savona
broj dana:
8
cijena od:
1.580 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS
polazak:
09.12.2017
 
Venecija
broj dana:
8
cijena od:
1.960 kn
prijevoz:
brod
organizator:
KOMPAS