Lisabon - city stay
polazak:
30.06.2017
 
Zagreb
broj dana:
6
cijena od:
2.145 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
obilazak:
Lisabon
polazak
dana
cijena od
 
4
2.195
kn
5
2.245
kn
5
2.195
kn
6
2.395
kn
6
2.995
kn
6
2.995
kn
polazak
dana
cijena od
 
6
2.995
kn
6
2.995
kn
6
2.995
kn
6
2.995
kn
6
2.995
kn
6
2.995
kn