destinacija
polazak
dana
cijena od
 
prijevoz
mjesto polaska
28.04.2018
8
5.070
kn
avion
Ljubljana
29.04.2018
8
4.460
kn
avion
Ljubljana
29.04.2018
8
4.600
kn
avion
Ljubljana
05.05.2018
8
4.230
kn
avion
Ljubljana
05.05.2018
8
3.530
kn
avion
Ljubljana
06.05.2018
8
3.770
kn
avion
Ljubljana
06.05.2018
8
3.530
kn
avion
Ljubljana
12.05.2018
8
4.230
kn
avion
Ljubljana
12.05.2018
8
3.530
kn
avion
Ljubljana
19.05.2018
8
4.230
kn
avion
Ljubljana
19.05.2018
8
3.530
kn
avion
Ljubljana
23.05.2018
8
2.439
kn
avion
Ljubljana
25.05.2018
8
3.730
kn
avion
Ljubljana
25.05.2018
8
3.230
kn
avion
Ljubljana
polazak:
28.04.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
5.070 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
29.04.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
4.460 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
29.04.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
4.600 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
05.05.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
4.230 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
05.05.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
3.530 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
06.05.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
3.770 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
06.05.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
3.530 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
12.05.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
4.230 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
12.05.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
3.530 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
19.05.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
4.230 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
19.05.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
3.530 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
23.05.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.439 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
25.05.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
3.730 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
25.05.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
3.230 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS