destinacija
polazak
dana
cijena od
 
prijevoz
mjesto polaska
25.06.2018
8
3.690
kn
avion
Brnik
26.06.2018
8
2.920
kn
avion
Ljubljana
26.06.2018
8
3.830
kn
avion
Ljubljana
26.06.2018
8
4.230
kn
avion
Ljubljana
27.06.2018
8
3.129
kn
avion
Ljubljana
27.06.2018
8
3.690
kn
avion
Ljubljana
27.06.2018
8
3.690
kn
avion
Ljubljana
27.06.2018
8
2.899
kn
avion
Ljubljana
28.06.2018
8
4.460
kn
avion
Ljubljana
28.06.2018
8
4.000
kn
avion
Ljubljana
29.06.2018
8
4.070
kn
avion
Ljubljana
29.06.2018
8
3.610
kn
avion
Ljubljana
30.06.2018
8
4.380
kn
avion
Ljubljana
30.06.2018
8
4.070
kn
avion
Ljubljana
polazak:
25.06.2018
 
Brnik
broj dana:
8
cijena od:
3.690 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
26.06.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.920 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
26.06.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
3.830 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
26.06.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
4.230 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
27.06.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
3.129 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
27.06.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
3.690 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
27.06.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
3.690 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
27.06.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.899 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
28.06.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
4.460 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
28.06.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
4.000 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
29.06.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
4.070 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
29.06.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
3.610 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
30.06.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
4.380 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
30.06.2018
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
4.070 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS