destinacija
polazak
dana
cijena od
 
prijevoz
mjesto polaska
21.09.2017
8
1.840
kn
avion
Ljubljana
21.09.2017
8
3.780
kn
avion
Graz
21.09.2017
8
2.210
kn
avion
Maribor, Ljubljana
22.09.2017
8
2.150
kn
avion
Ljubljana
22.09.2017
8
2.250
kn
avion
Zagreb, Ljubljana
22.09.2017
8
3.460
kn
avion
Ljubljana
23.09.2017
8
6.850
kn
avion
Ljubljana
23.09.2017
8
5.840
kn
avion
Ljubljana
23.09.2017
8
5.770
kn
avion
Ljubljana
23.09.2017
8
2.660
kn
avion
Ljubljana
23.09.2017
8
6.460
kn
avion
Ljubljana
23.09.2017
8
2.430
kn
avion
Ljubljana
23.09.2017
8
2.190
kn
avion
Ljubljana
23.09.2017
8
3.070
kn
avion
Ljubljana
polazak:
21.09.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
1.840 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
21.09.2017
 
Graz
broj dana:
8
cijena od:
3.780 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
21.09.2017
 
Maribor, Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.210 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
22.09.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.150 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
22.09.2017
 
Zagreb, Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.250 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
22.09.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
3.460 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
23.09.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
6.850 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
23.09.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
5.840 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
23.09.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
5.770 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
23.09.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.660 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
23.09.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
6.460 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
23.09.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.430 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
23.09.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.190 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
23.09.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
3.070 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS