destinacija
polazak
dana
cijena od
 
prijevoz
mjesto polaska
24.07.2017
8
2.290
kn
avion
Ljubljana
24.07.2017
8
3.740
kn
avion
Ljubljana
26.07.2017
8
2.290
kn
avion
Ljubljana
26.07.2017
8
5.370
kn
avion
Ljubljana
26.07.2017
8
2.979
kn
avion
Ljubljana
26.07.2017
8
5.070
kn
avion
Ljubljana
26.07.2017
8
4.920
kn
avion
Ljubljana
26.07.2017
8
2.460
kn
avion
Zagreb, Ljubljana
26.07.2017
8
4.600
kn
avion
Ljubljana
26.07.2017
8
2.430
kn
avion
Ljubljana
26.07.2017
8
2.760
kn
avion
Ljubljana
26.07.2017
8
2.669
kn
avion
Zagreb
26.07.2017
8
2.819
kn
avion
Ljubljana
27.07.2017
8
2.150
kn
avion
Ljubljana
polazak:
24.07.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.290 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
24.07.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
3.740 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
26.07.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.290 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
26.07.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
5.370 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
26.07.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.979 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
26.07.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
5.070 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
26.07.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
4.920 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
26.07.2017
 
Zagreb, Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.460 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
26.07.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
4.600 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
26.07.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.430 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
26.07.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.760 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
26.07.2017
 
Zagreb
broj dana:
8
cijena od:
2.669 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
26.07.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.819 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS
polazak:
27.07.2017
 
Ljubljana
broj dana:
8
cijena od:
2.150 kn
prijevoz:
avion
organizator:
KOMPAS