Putovanja u europske gradove avionom.

 
 
Europa avionom
 
destinacija
polazak
dana
cijena od
 
prijevoz
mjesto polaska
organizator
27.09.2022
5
4.380
kn
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
27.09.2022
5
979
EUR
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
02.10.2022
8
8.780
kn
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
05.10.2022
5
6.280
kn
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
12.10.2022
5
6.180
kn
avion
Zagreb, Split
PALMA TRAVEL d.o.o.
12.10.2022
5
6.880
kn
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
15.10.2022
8
8.480
kn
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
18.10.2022
5
4.580
kn
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
26.10.2022
4
661
EUR
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
27.10.2022
4
595
EUR
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
polazak:
27.09.2022
 
Zagreb
broj dana:
5
cijena od:
4.380 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
27.09.2022
 
Zagreb
broj dana:
5
cijena od:
979 EUR
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
02.10.2022
 
Zagreb
broj dana:
8
cijena od:
8.780 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
05.10.2022
 
Zagreb
broj dana:
5
cijena od:
6.280 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
12.10.2022
 
Zagreb, Split
broj dana:
5
cijena od:
6.180 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
12.10.2022
 
Zagreb
broj dana:
5
cijena od:
6.880 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
15.10.2022
 
Zagreb
broj dana:
8
cijena od:
8.480 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
18.10.2022
 
Zagreb
broj dana:
5
cijena od:
4.580 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
26.10.2022
 
Zagreb
broj dana:
4
cijena od:
661 EUR
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
27.10.2022
 
Zagreb
broj dana:
4
cijena od:
595 EUR
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.