Jadrotours - Rijeka
Rijeka, Frana Kurelca br. 4 (visoko prizemlje lijevo)
tel 1: 051 211-371 
tel 2: 051 213-916 
 
Specijalnost je organizacija autobusnih aranžmana diljem Europe. Započnite svoje istraživanje novih i drukčijih iskustava s Jadrotoursom!