Sva putovanja kronološkim redom

Kronološki prikaz svih evidentiranih putovanja.

destinacija
polazak
dana
cijena od
 
prijevoz
mjesto polaska
organizator
27.09.2022
5
979
EUR
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
27.09.2022
5
4.380
kn
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
30.09.2022
3
850
kn
bus
Zagreb
Integral Zagreb
01.10.2022
2
690
kn
bus
Zagreb
BRAVO PUTOVANJA d.o.o.
02.10.2022
8
8.780
kn
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
05.10.2022
5
6.280
kn
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
06.10.2022
5
2.490
kn
avion
Zagreb
MONDO TRAVEL d.o.o.
06.10.2022
4
2.550
kn
bus
Rijeka, Pazin, Pula
CONTINEO d.o.o.
08.10.2022
2
550
kn
bus
Zagreb, Karlovac, Rijeka
BRAVO PUTOVANJA d.o.o.
08.10.2022
2
590
kn
bus
Zagreb
Integral Zagreb
polazak:
27.09.2022
 
Zagreb
broj dana:
5
cijena od:
979 EUR
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
27.09.2022
 
Zagreb
broj dana:
5
cijena od:
4.380 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
30.09.2022
 
Zagreb
broj dana:
3
cijena od:
850 kn
prijevoz:
bus
organizator:
Integral Zagreb
 
 
 
 
polazak:
01.10.2022
 
Zagreb
broj dana:
2
cijena od:
690 kn
prijevoz:
bus
organizator:
BRAVO PUTOVANJA d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
02.10.2022
 
Zagreb
broj dana:
8
cijena od:
8.780 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
05.10.2022
 
Zagreb
broj dana:
5
cijena od:
6.280 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
06.10.2022
 
Zagreb
broj dana:
5
cijena od:
2.490 kn
prijevoz:
avion
organizator:
MONDO TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
06.10.2022
 
Rijeka, Pazin, Pula
broj dana:
4
cijena od:
2.550 kn
prijevoz:
bus
organizator:
CONTINEO d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
08.10.2022
 
Zagreb, Karlovac, Rijeka
broj dana:
2
cijena od:
550 kn
prijevoz:
bus
organizator:
BRAVO PUTOVANJA d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
08.10.2022
 
Zagreb
broj dana:
2
cijena od:
590 kn
prijevoz:
bus
organizator:
Integral Zagreb