Sva putovanja kronološkim redom

Kronološki prikaz svih evidentiranih putovanja.

destinacija
polazak
dana
cijena od
 
prijevoz
mjesto polaska
organizator
29.05.2022
4
3.680
kn
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
10.06.2022
8
6.390
kn
avion
Zagreb
Putolovac putovanja
11.06.2022
2
690
kn
bus
Zagreb
BRAVO PUTOVANJA d.o.o.
11.06.2022
2
690
kn
bus
Zagreb
BRAVO PUTOVANJA d.o.o.
11.06.2022
2
590
kn
bus
Zagreb
Integral Zagreb
12.06.2022
4
3.580
kn
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
15.06.2022
5
7.580
kn
avion
Zagreb
PALMA TRAVEL d.o.o.
16.06.2022
3
900
kn
bus
Rijeka, Pazin, Pula
JADROTOURS
16.06.2022
4
1.500
kn
bus
Rijeka
JADROTOURS
16.06.2022
7
4.200
kn
bus
Rijeka, Pazin, Pula
JADROTOURS
polazak:
29.05.2022
 
Zagreb
broj dana:
4
cijena od:
3.680 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
10.06.2022
 
Zagreb
broj dana:
8
cijena od:
6.390 kn
prijevoz:
avion
organizator:
Putolovac putovanja
 
 
 
 
polazak:
11.06.2022
 
Zagreb
broj dana:
2
cijena od:
690 kn
prijevoz:
bus
organizator:
BRAVO PUTOVANJA d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
11.06.2022
 
Zagreb
broj dana:
2
cijena od:
690 kn
prijevoz:
bus
organizator:
BRAVO PUTOVANJA d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
11.06.2022
 
Zagreb
broj dana:
2
cijena od:
590 kn
prijevoz:
bus
organizator:
Integral Zagreb
 
 
 
 
polazak:
12.06.2022
 
Zagreb
broj dana:
4
cijena od:
3.580 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
15.06.2022
 
Zagreb
broj dana:
5
cijena od:
7.580 kn
prijevoz:
avion
organizator:
PALMA TRAVEL d.o.o.
 
 
 
 
polazak:
16.06.2022
 
Rijeka, Pazin, Pula
broj dana:
3
cijena od:
900 kn
prijevoz:
bus
organizator:
JADROTOURS
 
 
 
 
polazak:
16.06.2022
 
Rijeka
broj dana:
4
cijena od:
1.500 kn
prijevoz:
bus
organizator:
JADROTOURS
 
 
 
 
polazak:
16.06.2022
 
Rijeka, Pazin, Pula
broj dana:
7
cijena od:
4.200 kn
prijevoz:
bus
organizator:
JADROTOURS