Pretraživanje putovanja po više kriterija

Može se pretraživati po destinaciji, načinu prijevoza, broju dana i mjesecu ili točnom danu polaska. Broj i riječ dan/dani moraju biti zajedno.

Primjer pretrage: pariz 4dana 02.2020 - sva 4-dnevna putovanja u Pariz u 2. mjesecu 2020. godine

Primjer pretrage: avion london 3dana 03.2020 - sva 3-dnevna putovanja avionom u London u 3. mjesecu 2020. godine